Obveza priključenja

Poziv za priključenje na sustav javne odvodnje otpadnih voda,

Sukladno našim zakonskim obvezama upućujemo ovu obavijest kojom pozivamo sve vlasnike građevina i drugih nekretnina i ukazujemo na zakonsku obvezu priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda na lokacijama gdje je sustav izgrađen.
Obveza priključenja postoji temeljem članka 212. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), odnosno članaka 3. i 4. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 6/13).

Obzirom da je prošlo šest mjeseci ili više od izgradnje sustava i ranije je već dostavljena obavijest o mogućnosti i obvezi priključenja svakom korisniku, a na koji se mnogi nisu odazvali, na ovaj način pozivamo sve koji to nisu učinili da to učine. Ukoliko se tako ne postupi u tom cilju bit ćemo prisiljeni upotrijebiti sve zakonske mogućnosti koje su nam na raspolaganju – u suprotnom mi kršimo svoje zakonske obveze i podliježemo zakonskim kaznenim odredbama.

Postupak priključenja započinje podnošenjem zahtjeva za priključenje u sjedištu isporučitelja vodnih usluga na adresi USLUGA d.o.o., Gospić, Bužimska 10, a sve druge informacije možete dobiti na naše telefone od 7 do 15 sati svakog radnog dana.

Vlasnici građevina koji su izvršili svoju zakonsku obvezu mogu zanemariti ovaj poziv.


Direktor
Milan Devčić, ing. v.r.

Priključenje cirkularno pismo
21. travnja 2014. 326,46 KB