Geografski informacijski sustav(GIS)

U sustavu je izgrađen geografski informacijski sustav (GIS) u kojemu je unešeno oko 20% vodoopskrbnog sustava, najvećim dijelom na području Grada Gospića. Svi podaci su uneseni na osnovu geodetskog snimanja, dakle visoke točnosti. Uneseni su sljedeći objekti:

 • Zasunska okna s fotodokumentacijom i montažnim skicama te atributima: vrsta, tip, oprema, godina izgradnje, lokacija, stanje, napomena, radni status, lokalna uprava, naziv, izvor podataka, točnost podataka, datum unosa, unositelj podataka,...
 • Priključna okna s fotodokumentacijom i montažnim skicama te atributima: vrsta, tip, oprema, proizvođač, godina izgradnje, lokacija, stanje, napomena, radni status, lokalna uprava, naziv, izvor podataka, točnost podataka, datum unosa, unositelj podataka,...
 • Priključna mjesta računalno povezana s bazom očitanja vode
 • Hidranti s atributima: promjer (DN), materijal, vrsta, tip, oprema, proizvođač, godina izgradnje, lokacija, stanje, napomena, radni status, lokalna uprava, naziv, izvor podataka, točnost podataka, datum unosa, unositelj podataka,... 
 • Zasuni s atributima: promjer (DN), materijal, vrsta, tip, oprema, proizvođač, godina izgradnje, lokacija, stanje, napomena, radni status, lokalna uprava, naziv, izvor podataka, točnost podataka, datum unosa, unositelj podataka,...
 • Cjevovodi s atributima: promjer (DN), materijal, godina izgradnje, lokacija, stanje, napomena, radni status, lokalna uprava, naziv, izvor podataka, točnost podataka, datum unosa, unositelj podataka, ...

 

Za geografski informatički sustav se koristi program IMAGS instaliran na vlastitom serverskom računalu. Sustavu se pristupa putem intranet stranica. Mogućnosti će u konačnici obuhvaćati:

 • Pregled, lociranje, postavljanje mjerila, tematiziranje karte sa slojevima
 • Korištenje službenog znakovlja DGU
 • Plotanje velikih formata na papir i png, pdf format
 • Povezivanje objekata s dokumentima (dokument management)
 • Prostorno praćenje i ucrtavanje kvarova na vodoopskrbnom sustavu
 • Mjerenja dužina i površina na karti
 • Ucrtavanje zapažanja s napomenama na terenu
 • Uređivanje atributa objekata pomoću izbornika padajuće liste i kontrola upisa
 • Geometrijsko uređivanje mreže - održavanje geografskog informatičkog sustava
 • Geometrijski hvatač - snap
 • Topološka kontrola geometrije vodoopskrbne mreže
 • SQL upiti na bazu s rezultatom kao crtež na karti
 • Sinkroni tablični i kartografski rad