Savjetovanje s javnošću

Izvješće 1

14.10.
2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izrada idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta ''Divoselo'' i spojnih cjevovoda za uključivanje u vodoopskrbni sustav

Izvješće 1

30.8.
2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izrada projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta ''Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospi-Lički Osik-Perušić''