Podnošenje pisanog prigovora

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 19/22) obavještavaju se potrošači da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku:

  • putem pošte na adresu: USLUGA d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić
  • na e-mail adresu: [email protected]

Trgovac je dužan u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte, odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

Sukladno čl. 27. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača obaještavaju se potrošači da nakon primitka odgovora trgovca na pisani prigovor, odnosno po isteku roka za dostavu istog, mogu podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača društva USLUGA d.o.o. osobno, u poslovnim prostorijama Društva ili u pisanom obliku:

  • putem pošte na adresu: USLUGA d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić
  • na e-mail adresu: [email protected]

Povjerenstvo je dužno odgovoriti potrošaču na zaprimljenu reklamaciju putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od zaprimanja reklamacije.