Nadzorno-upravljački sustav (NUS)

U vodoopskrbnom sustavu izgrađen je nadzorno – upravljački sustav (NUS) s trideset (30) objekata baziran na:

  • Radijskoj vezi i vlastitim repetitorima – radnim i rezervnim
  • Perifernim stanicama Motorola
  • SCADA-i Lookout od National Instrumentsa
  • Mjeračima protoka Endress+Hauser
  • Mjeračima tlaka Sensortechnics
  • Regulacijskim elektromotornim ventilima Erhardt

Među navedenim objektima obuhvaćena su četiri crpne stanice – dvije na vodocrpilištima, dvije na mreži, sedam vodosprema te važnije točke na mreži.

Sustavom su obuhvaćene i sve crpne stanice u sustavu javne odvodnje u gradu Gospiću – ukupno njih šest (6) koji komunicira s centrom putem GPRS mreže.