Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:
Sukladno članku 80., a vezano uz odredbe članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), vezano za sprječavanje sukoba interesa , Usluga d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smoje sklopiti ugovore o javnoj nabavi:
  1. AMST-kop d.o.o., Smiljan 8, 53211 Smiljan
  2. Pivovara Ličanka d.o.o., Donje Svetice 40, 10000 Zagreb
  3. Ličanka – proizvodnja pića d.o.o., Novoselija bb, 53213 Donje Pazarište
  4. VRELO d.o.o., Bakovac Kosinjski 11, 53203 Kosinj
  5. Ugostiteljski obrt „Albatros“, Varoš 22, 53202 Perušić