Sukob interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi:
Sukladno članku 80., a vezano uz odredbe članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), vezano za sprječavanje sukoba interesa , Usluga d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklopiti ugovore o javnoj nabavi:
  1. AMST-kop d.o.o., Smiljan 8, 53211 Smiljan
  2. Pivovara Ličanka d.o.o., Donje Svetice 40, 10000 Zagreb
  3. Ličanka – proizvodnja pića d.o.o., Novoselija bb, 53213 Donje Pazarište
  4. Ugostiteljski obrt „Albatros“, Varoš 22, 53202 Perušić
  5. The Resort Company d.o.o., Riva 4, 51000 Rijeka
  6. Božidar Yerkovich k.d., Velika Plana 5, 53000 Velika Plana
  7. Bruce Yerkovich d.o.o., Velika Plana 3, 53000 Velika Plana
  8. OPG Yerkovich, Velika Plana 3, 53000 Velika Plana