Zakoni, uredbe i pravilnici

Zakoni

Zakon o vodama (NN br. 66/19, 84/21)

Zakon o vodama
03. studenog 2022. 465,39 KB

Zakon o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

Zakon o vodnim uslugama
04. studenog 2022. 245,94 KB

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
04. studenog 2022. 139,67 KB

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
03. studenog 2022. 139,62 KB

Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19)

Zakon o zaštiti potrošača
04. studenog 2022. 291,53 KB

Uredbe

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN br. 112/10)

Pravilnici

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, br. 300/2020

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga
04. studenog 2022. 992,87 KB

Pravilnik o organizaciji društva i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o postupanju s otpadom

Pravilnik o postupanju s otpadom
04. studenog 2022. 293,36 KB

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Pravilnik o povjerenstvu za zaštitu prava potrošača

Izmjena/dopuna Pravilnika o povjerenstvu za zaštitu prava potrošača

Pravilnik o prikupljanju osobnih podataka tehničkim nadzorom

Pravilnik o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda

Operativni plan mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda