O nama

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju je javni isporučitelj vodnih usluga i pod ovim punim nazivom tvrtke radi tek od početka ove godine. Do tada je puni naziv bio USLUGA d.o.o. za komunalne djelatnosti, ali sukladno Zakonu o vodama – Članak 202. – djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje morale su se odvojiti od ostalih komunalnih djelatnosti.

Kako sam naziv kaže, bavimo se djelatnostima vodoopskrbe i odvodnje i to na području dviju jedinica lokalne samouprave – Grada Gospića i Općine Perušić koji su naši osnivači sa sljedećim udjelima: Grad Gospić – 77,76%, Općina Perušić – 22,24%.

O povijesti same tvrtke nemamo pisanih tragova, ali iz usmene predaje znamo da postoji od 1960. godine kada se zvala Novčica. Od tada do današnjih dana kroz tvrtku je prošao niz zaposlenika koji su se bavili raznim djelatnostima ostavljajući marljivim radom iza sebe tragove koji su tvrtku i sustave doveli na sadašnju razinu omogućavajući građanima i gospodarstvu zadovoljavanje nekih od najvažnijih i nezaobilaznih životnih potreba vodeći pri tome i brigu o socijalnoj komponenti.

Podaci o samom sustavu postoje, a oni govore da je izgradnja vodoopskrbnog sustava započela u Brušanima 1876. godine te je taj dio sustava pušten u uporabu 1894. godine, pa ove godine punimo 120 godina javne vodoopskrbe na ovim prostorima – više o povijesti vodovoda možete naći na našim stranicama.

Djelatnosti koje je nekad obavljala USLUGA d.o.o. – odvoz smeća, održavanje javnih gradskih površina, upravljanje tržnicom, upravljanje grobljima, pričuva stambenih zgrada – danas obavlja nova tvrtka KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o., a te su djelatnosti brisane iz registracije USLUGE d.o.o. čemu je prethodio dugotrajan i složen proces odvajanja. Našu novu registraciju stavili smo na ovu stranicu s obzirom da se kroz svakodnevno obavljanje našeg posla susrećemo s upitima jesmo li uskladili djelatnost sa Zakonom o vodama.

Odvajanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje od ostalih djelatnosti kojima se tvrtka bavila samo je jedna od obveza koje su zadane Zakonom o vodama i drugim propisima kojima je regulirano vodno gospodarstvo u kojem su zbivanja vrlo dinamična, pa nam slijedi okrupnjavanje tvrtki kojim će naša tvrtka postati dio tzv. uslužnog područja koje će najvjerojatnije pratiti granice naše županije uz određene korekcije – uskoro očekujemo donošenje Uredbe o uslužnim područjima kojom će se regulirati obuhvat našeg uslužnog područja, a potom i rokovi za njegovu realizaciju.

Takav zakonodavni okvir postavljen je s ciljem jačanja vodnog sektora kako bi kroz korištenje sredstava iz fondova Europske unije razvili taj sektor na potrebnu razinu i zadovoljili direktive Europske unije koje se odnose na vodno gospodarstvo. Svakako da je za to potrebno vrijeme prilagodbe, ali usmjeravanjem na pozitivne strane tog procesa sigurni smo da ćemo uspjeti.

O nastavku odvijanju procesa u vodnom gospodarstvu ćemo vas redovito izvještavati kao i o drugim bitnim aktivnostima te se na ovaj način želimo približiti našim korisnicima i zainteresiranoj stručnoj javnosti.