Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda

Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičke i sabirne jame) na području Grada Gospića i Općine Perušić