Odluke

Odluka o naknadi za razvoj (NN br. 108/2023)

Odluka o naknadi za razvoj
22. rujna 2023. 112,27 KB

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga
04. studenog 2022. 440,61 KB

Odluka o modelu obračuna i naplate računa

Odluka o modelu obračuna i naplate računa
04. studenog 2022. 86,01 KB

Odluka o osnivanju komisije za otpis potrošene vode

Odluka o kriterijima za otpis vode

Odluka o kriterijima za otpis vode
04. studenog 2022. 169,01 KB

Odluka o kriterijima za utvrđivanje štete

Odluka o kriterijima za utvrđivanje štete
04. studenog 2022. 60,96 KB

Odluka o isporuci vode za vrijeme ograničenja ili obustave

Odluka o vodnom redarstvu

Odluka o vodnom redarstvu
04. studenog 2022. 268,19 KB

Odluka o odvodnji otpadnih voda Grada Gospića

Odluka o odvodnji otpadnih voda Grada Gospića
04. studenog 2022. 243,95 KB

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za vlasnike poljoprivrednih zemljišta

Odluka o obročnoj otplati priključaka javne odvodnje

Odluka o osnivanju povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača