Obavijest vlasnicima i posjednicima građevina

Obavijest o zakonskoj obvezi priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda na lokacijama u Općini Perušić i Gradu Gospiću gdje je sustav već izgrađen.