Novi cjenik vodnih usluga

Poduzeće USLUGA d.o.o., dana 20.04.2022. godine, donijela je Odluku o cijeni vodnih usluga te novi Cjenik vodnih usluga koji se primjenjuje od 01.05.2022. godine.

Ovom se odlukom određuje područje pružanja vodne usluge, vrsta vodne usluge, tarifa vodne usluge, način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge, javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge te cijena vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava.

Sukladno članku 109. Zakona o vodnim uslugama, za ovu Odluku, zatražena je i ishođena suglasnost gradonačelnika odnosno načelnika jedinice lokalne samouprave na vodoopskrbnom području.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni vodnih usluga koja se primjenjivala od 01.07.2020. godine.

Odluka o cijeni vodnih usluga
26. travnja 2022. 440,61 KB
Cjenik vodnih usluga - 01.05.2022.
26. travnja 2022. 261,83 KB