Obavijest korisnicima vodoopskrbnog sustava

kojom se potrošači obavještavaju da je prema rezultatima analize provedene od strane Zavoda za javno zdravstvo LSŽ, voda na području Donjih Pazarišta zdravstveno ispravna.

Ovim prestaju važiti sve prije objavljene Obavijesti o neispravnosti vode za piće na spomenutom području.