Odluka o vodnom redarstvu

Na temelju članka 23. i 81. Zakona o vodnim uslugama te temeljem Zakona o vodama, direktor društva USLUGA d.o.o., dana 14. ožujka 2022. godine donosi Odluku o vodnom redarstvu kojom se utvrđuje nadležnost vodnih redara, ovlasti i postupanja u provedbi nadzora te odredbe o vodnim redarima, službenoj iskaznici i odori.

Odluka o vodnom redarstvu
15. ožujka 2022. 268,19 KB